Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, fekk frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet start opp i november 2016. Vaksinen er tilrådd til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 

hpv-vaccine 2.png - Klikk for stort bilete

Korleis få vaksina i Haram kommune?

Datoar for dei som skal fullføre HPV-vaksinasjon er:
  • Måndag 14. januar (kl 14-16)
  • Måndag 11. mars (kl 14-16)
  • Måndag 29. april (kl 14-16)
  • Måndag 24. juni (kl 14-16)

For å kunne fullføre vaksinasjonsprogrammet må du alt ha fått første dose seinast i desember 2018. Ver merksam på at tredje vaksinasjonsdose må vere sett innan 1. juli 2019.

 
Dersom du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon om vaksineringa kan helsesøster Lena Otterlei  kontaktast på telefon 476 87 905.
 

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive blir smitta i løpet av livet, mesteparten av dei i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men somme får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Noreg livmorhalskreft og 65 - 100 døyr av sjukdomen. Vaksinen kan gi vern sjølv om ein har debutert seksuelt.   
 
HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner som er fødde i 1991 og seinare, også få tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedosar gitt over 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgangen av 2018.
 
Sist endra 04.01.2019

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post

Sonja Beate Alvestad

Fagansvarleg for helsestasjonteneste 0-6 år
Telefon : 916 38 866
E-post : Send e-post