Har du forslag til nytt kommunevåpen?

Alle kommunene.JPG - Klikk for stort bilete

 PRESSEMELDING FRÅ NYE ÅLESUND KOMMUNE:

No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag innan 1. november.  
- Vi håper på stort engasjement blant innbyggarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, foreiningar og alle andre som har gode idear, fortel ordførar i Haram og leiar i komiteen for arbeidet med kommunevåpen, Vebjørn Krogsæter.  

Kårar klassevinnar og folket sin favoritt

Alle grunnskule-klassar som teiknar blir med i trekking av ein premie, ein dag på Atlanterhavsparken akvarium i Ålesund med transport. Etter fristen er ute 1. november vil alle innsende bidrag bli lagt ut elektronisk på www.nyealesund.no Her blir det avstemming for å kåre folket sin favoritt. Folket sin favoritt vinn ei gåveeske med lokalt produserte råvarer til ein verdi av 2.000 kroner. 
 

Slik deltek du

Alle skular og barnehagar får tilsend mal for kommunevåpen som ein kan skrive ut.  Slik deltek du:
 
 1. Bruk mal for kommunevåpen eller teikn eit våpenskjold så stort som råd innanfor eit A4-ark.
 2. Fyll ut våpenskjoldet med motivet som du meiner bør symbolisere nye Ålesund kommune. Forslaget kan vere ei skisse – det er ideen som blir vurdert.
 3. Skriv ein kort beskrivande tekst og grunngi kva du har foreslått.
 4. Arket/fila/biletet av teikninga må ikkje innehalde tekst. Skriv forklaringa på kva du har teikna, kvifor og din kontaktinformasjon på eit eige ark eller i e-posten, men ikkje på teikninga. Teikninga skal kunne presenterast åleine og anonymisert.

Malar

Du kan velje den malen du sjølv ønskjer. Den eine er ein moderne variant og den andre er ein tom mal med bua form og krone.
 
 
 
 

Her er nokre råd om kommunevåpen:

 • Kommunevåpenet er eit offisielt merke som skal vere varig, og bør derfor vere formelt og uavhengig av trendar i dag.
 • Motivet må vere lett gjenkjenneleg og representere den nye kommunen på ein god måte.
 • Kommunevåpen skal innehalde ein metallfarge (gull eller sølv), og ein farge. Fargane som oftast er i bruk er raudt, svart, blått og grønt. 
 • Fargane bør vere reine og klare utan nyansar og sjatteringar.
 • Motivet bør fylle skjoldflata godt, vere forenkla og utan unødvendige detaljar.
 • Våpenet bør være enkelt å kjenne igjen i fart i trafikken, på avstand og i lite format.
 • Motivet skal vere i rein flateteikning, utan bruk av perspektiv og skuggelegging.

Slik sender du inn ditt forslag

Forslaga må vere levert innan 1. november 2018. Send inn teikning  + forklaring på kva du har teikna + namn, adresse, telefonnummer og e-post  på ein av desse tre måtane: 
 1. I vårt elektroniske skjema
 2. E-post: post.nyealesund@alesund.kommune.no
 3. Post: Nye Ålesund kommune, postboks 1525, 6025 Ålesund. Merk konvolutten «Nytt kommunevåpen».  

  Skular og barnehagar må gjerne sende inn i sine forslag klassevis.  

Viktig med idémyldring

Målet med den opne idémyldringa er å få fram gode idear. Ved å delta i konkurransen godkjenner du at din idé til nytt kommunevåpen kan bli nytta i den vidare prosessen. Den neste fasa blir truleg ein lukka konkurranse med eit utval profesjonelle byrå. I komiteen for kommunevåpen er det med representantar frå alle kommunar i nye Ålesund kommune. Sjå mandat og meir informasjon om komiteen på vår samleside.

Tidsplan

 • 1. november: Frist for innsending av forslag.
 • November: Komiteen går gjennom alle forslag og skulevinner kåres. Alle forslag blir lagt ut til avstemming for å finne folket sin favoritt.
 • November 2018 - mars 2019: Lukka konkurranse, der eit mindre tal profesjonelle byrå, grupper eller enkeltpersonar i dei fem kommunane blir invitert til å vere med. Det vil bli sett premissar for dei forslaga som blir presentert i denne fasen.
 • Mars 2019-mai 2019: Val av 3 forslag til kommunevåpen som skal vidare til fellesnemnda.
 • Etter mai 2019: Sak opp til Fellesnemnda 
*Datoer med forbehald om endringar.
 
Kontaktperson:
Leiar for komiteen, ordførar i Haram kommune, Vebjørn Krogsæter, 907 41 899.
 
 
 
Sist endra 13.09.2018