Høyring: Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester

Haram formannskap vedtok 25. april å sende forslag til forskrift ut til offentleg høyring i samsvar med forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist: 1. juni 2017. 
 
Forskrifta vert endeleg vedteke av kommunestyret i møte 22.6.17, og iverksett frå 1.7.17.
 
 

Vedlegg:
Framlegg til forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande (PDF, 279 kB)

Høyring - Lokal forskift opphald i sjukeheim.jpg - Klikk for stort bilete

Sist endra 28.04.2017