Invitasjon til fagdag om individuell plan (IP)

Fagdag IP - facebook.jpg - Klikk for stort bilete

Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november.
Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og målsettinga med den er å informere om og fremme bruken av individuell plan.

Målgruppa for arrangementet er brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

Fagdagen er gratis og alle interesserte er velkomne!

Tid og stad

23. november 2017 (kl 10.00 - 16.00) i Ålesund Rådhus, Bystyresalen.
Registrering frå kl 09.30.

Program

Orientering om individuell plan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Eilin Reinaas
Brukar og pårørande deler si erfaring med individuell plan.
E-læring - Koordinerande eining i Møre og Romsdal HF v/ Anne Hollingen
Erfaringar med bruk av individuell plan
          o Tildelingskontoret/ koordinerande eining i  Ålesund kommune v/ Mona Vedlog
          o NAV - ansatt frå kommune på Sunnmøre
          o Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ seniorrådgivar Eilin Reinaas
          o Politikar frå Ålesund kommune
          o Pasient- og brukarombud i Møre og Romsdal v/rådgivar Reidun E. H. Swan
Gruppearbeid med oppsummering i plenum
 

Arrangørar

  • Koordinerande eining og Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal - HF
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse (LPP)
  • Tildelingskontoret/Koordinerande eining i Ålesund kommune
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. november 2017.

Trykk her for å gå til påmeldingsskjema

I skjemaet kan du gjere greie for spesielle behov som t.d. behov for tolketeneste, særskilte behov knytt til mat og eventuelt anna. Lokalet har teleslynge.

Kontaktperson

Anne Hollingen
Tlf: 908 06 996
E-post: anne.hollingen@helse-mr.no


 

 


 

Sist endra 06.10.2017