Kommunal planstrategi - offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn 2.png (PDF, 2 MB)

Framlegg til kommunal planstrategi for Haram kommune er lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel/merknader er satt til 22.03.2017

Kommunal planstrategi skal vedtakast kvar valperiode innan eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planstrategien er ikkje ein plan, men ein oversikt over kommunen sine planar og styringsdokument, med ei vurdering og prioritering av kva planarbeid ein må bruke ressursar på i løpet av fireårsperioden.
 

Trykk her får å laste ned dokumentet (PDF, 2 MB)

Trykk her for å sjå saksutgreiing og vedtak

 

Har du innspel eller marknader?

Send e-post til postmottak@haram.kommune.no eller send brev til:

Haram kommune
Storgata 19
6270 BRATTVÅG

Sist endra 23.02.2017

Kontaktpersonar

Per Langnes

Leiar Stab/støtte
Telefon : 70 20 76 11
E-post : Send e-post