Kunngjering - Detaljplan naust- Småbåthamna Lepsøy

Haram kommunestyre godkjende den 15.12.2016 med heimel i plan og bygningslova forslag til detaljplan for naust ved Lepsøy småbåthamn- Lepsøy i KS sak 107/16.

Formålet med detaljplanen er å leggje til rette for bygging av naust bak eksisterande naustrekkje ved småbåthamna. 
 

  - Klikk for stort bilete

Vedteken plan er bindande for alt arbeid etter plan og bygningslova § 20-1 til 20-2 innanfor planområdet. 

Vedtaket kan påklagast skriftleg til Fylkesmannen innan 13.1.2017 , jamfør plan og bygningslova § 1-9 ogForvaltningslova. 
 
Klaga kan sendast til:
 
Haram kommune,
Eining for byggesak, landbruk og arealforvaltning,
Storgata 196270 Brattvåg
 
 
 
Sist endra 23.12.2016