Kunngjering: Dispensasjonssøknad Oksebåsen V

Kunngjering 14.2.19.jpg - Klikk for stort bilete

Mowi Norway AS søkjer om dispensasjon frå arealdelen av Kommuneplan i Haram Kommune. Søknaden gjeld dispensasjon frå arealplan sjø.

Om søknaden

Omsøkt : Ny anleggsutforming og plassering

Lokalitetsnamn: Oksebåsen V
 
Kartkoordinatar:
  • Senterpunkt, anleggsramme : N62˚ 31.215  /  Ø06˚ 09.645  
  • Senterpunkt fôrflåte : N62˚ 31.205  /  Ø06˚ 09.800

Klikk her for å sjå dokument til søknaden

Merknadar

Eventuelle merknadar kan sendast til Haram kommune innan 14.3.2019.

Postadresse:
Haram kommune, Brattvåggata 19, 6270 Brattvåg

E-post:
postmottak@haram.kommune.no

 
Sist endra 14.03.2019