Offentleg ettersyn: Detaljregulering til veg med gang/sykkelsti på Austnes- Haramsøy

Fast utval for plansaker godkjende den 21.03.2017 i UPL sak- 017/17 med heimel i plan og bygningslova § 12-10 at detaljplan for Detaljregulering til veg med gang/sykkelsti av eit mindre område langs fylkesvegen på Austnes kunne leggast ut til offentleg ettersyn.  

Detaljregulering til veg med gang- og sykkelsti på Austnes.jpg - Klikk for stort bilete

Formålet med detaljplanen er  å få godkjend reguleringsplan for eit areal langs fylkesvegen for å kunne ferdigstille arbeidet med bygging av veg og gang/sykkelsti (fortau

 Frist for merknader er 23. mai 2017

Trykk her for å sjå aktuelle saksdokument

 


Sist endra 04.04.2017