Offentleg ettersyn- Gbn 23/1- Detaljregulering naustområde- Hurla

Fast utval for plansaker godkjende med heimel i plan og bygningslova  den 03.10.2017 i UPL sak 051/17 at Detaljregulering småbåthamn og naust på gbnr. 23/1 kunne leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av naust i tilknyting til det eksisterande naustområde, samt etablere ny molo.  

Detaljregulering naustområde- Hurla.jpg - Klikk for stort bilete

Frist for merknader er 21. november 2017

Merknad sendast på e-post til postmottak@haram.kommune.no 
eller per post til

Haram kommune,
Eining for byggesak, landbruk og arealforvaltning,
Storgata 19, 6270 Brattvåg


>>> Trykk her for å gå til saksdokument

Sist endra 06.10.2017