Offentleg ettersyn: Gbn 97/6- Omregulering til Motorsportbane- Vatnedalen

Fast utval for plansaker godkjende 21.03.2017 i sak 018/17 at detaljplan for Massetak/Parkering/Motorsportbane kunne leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. 

Omregulering til Motorsportbane- Vatnedalen.jpg - Klikk for stort bilete

Formålet med planen er å leggje til rette for massetak, parkering og motorsportanlegg ved ein del av gbn 97/6 i Vatnedalen.

Frist for merknader er 23. mai 2017

Merknader kan sendast postmottak@haram.kommune.no eller 

Haram kommune
Eining for byggesak, landbruk og arealforvaltning 
Storgata 19
6270 Brattvåg

Trykk her for å sjå aktuelle saksdokument

Sist endra 04.04.2017