Offentleg høyring av vegnamn - Tennøya

Ternøya i Vatnefjorden - Foto Vatnefjorden si facebook-side 2.jpg - Klikk for stort bilete Statens kartverk har vedteke skrivemåtane Tenna, Tennøya, Tennøysundet og Tennøyfluda.  

Tidlegare vedtak i saka er oppheva. I medhald av Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn vert forslag til nytt vegnamn Tennøya lagt ut til offentleg høyring.

Merknader til vegnamnforslaget kan sendast innan 7. november 2018 til:
Haram kommune,
Brattvåggata 19, 6270 Brattvåg

eller til postmottak@haram.kommune.no

Sist endra 29.10.2018