OPPTAK AV BARN I BARNEHAGANE

Søk barnehageplass.png

Hovudopptak for ledige plassar frå 15.08.2018

Kommunen har samordna opptak for alle barnehagane, både private og kommunale. 

Søknadsfrist: 1. mars

Korleis søkje?
Det skal berre nyttast elektronisk skjema. Dei som alt har sendt inn søknad, treng ikkje søkje på nytt. Ønskje om endring av plass, må leggast inn før fristen. 

Trykk her for å søkje barnehageplass

Barnehagen eller kommunen sitt servicetorg (tlf 70 20 75 00) kan også hjelpe deg for meir informasjon

 
Sist endra 15.02.2018

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post