Send inn forslag - Kven bør få kulturprisane for 2017?

  - Klikk for stort bilete Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein fantastisk kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).

Har du forslag til nokon heimehøyrande i Haram som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege?

Send inn forslag på kandidat her

 

Frist for innsending er 01. november 2017

Sist endra 09.10.2017