Sjå opptak av møte i kommunestyret 28.09.2017 på KommuneTV

Møte i kommunestyret

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

På programmet stod mellom anna desse sakene:
  • orientering frå lensmannen i Haram Øyvind Verpeide om den nye organiseringa av politidistriktet
  • orientering frå prosjektrådgivar demokrati Mads Solberg om ulike alternativ for politisk organisering av nye Ålesund
  • drøfting rundt tema kommunereform
  • detaljregulering til veg med gang/sykkelsti av eitmindre område langs fylkesvegen i Austnes
  • arbeid med reduksjon og førebygging av sjukefråvær
     
Sist endra 29.09.2017