Sjå opptak frå møte i kommunestyret torsdag 18. mai på KommuneTV

kommuneTV.png

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

På sakslista stod mellom anna desse sakene:
  • Kommunal planstrategi
  • Kommunereform. Nye Ålesund kommune. Fornying av lokaldemokratiet
  • Nye politiske reglement

Trykk her for å sjå sendinga frå møtet

Trykk her for å sjå sakspapira til møtet

 

Sist endra 19.05.2017