Sjå opptak frå møte i kommunestyret torsdag 22. juni på KommuneTV

kommuneTV.png

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

NB! På grunn av teknisk feil er opptaket utan lyd fram til ca 1 time ut i sendinga.

Nokre av sakene som vart behandla var

  • Årsmelding 2016
  • Kommunerekneskap 2016
  • Økonomiplan 2018-2021
  • Hildre skule - sal eller videre utleige
  • Fleirbrukshall i Søvik - kommunal støtte
 

Trykk her for å sjå sakspapira til møtet

 

Sist endra 23.06.2017