Sjå opptak frå møte i kommunestyret torsdag 31. august på KommuneTV

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.
 

Trykk her for å sjå sendinga frå møtet

Trykk her for å sjå sakspapira til møtet

Sist endra 01.09.2017