Sjå opptak frå møte i kommunestyret torsdag 6. april på KommuneTV

kommuneTV.png

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

På sakslista stod mellom anna desse sakene:
  • Ad hoc-utval oppvekstsektoren. Orientering til kommunestyret
  • Oppgradering av ferjekaia på Store Kalvøy
  • Val frå Haram til styringsgruppe - nye Ålesund kommune
  • Stilling som rådmann og prosjektleiar for "nye Ålesund kommune" - mandat for tilsettingsutval

Trykk her for å sjå sendinga frå møtet

Trykk her for å sjå sakaspapira til møtet

 

Sist endra 07.04.2017