Spelemidlar 2018 - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  - Klikk for stort bilete Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Ein gjer merksam på at det i år er tatt i bruk eit nytt fagsystem som må nyttast ved innsending av søknadane.

Trykk her for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema

Søknadane skal sendast elektronisk.
Søknadsfrist er 27. oktober 2017

Sist endra 09.10.2017