Kommunestyret: send inn grunngjevne spørsmål til ordføraren

(pkt. 19 i Reglement for arbeidet i Haram kommunestyre)

 

Kvart medlem kan også kome med grunngjevne spørsmål til ordføraren. Grunngjevne spørsmål skal vere skriftlege og gjelde konkrete tilhøve. Grunngjevne spørsmål må vere ordføraren i hende seinast måndag i den veka kommunestyremøtet skal vere (to heile dagar før møtet).

 
Ordføraren svarer til slutt i møtet, og den som har kome med grunngjeve spørsmål, har rett til å få ordet ein gong etter svar er gitt
 
Ordførar eller 1/3 av medlemmene i kommunestyret kan motsette seg at det vert gjort vedtak i tilknyting til interpellasjonar eller grunngjevne spørsmål.
 
 

 

 

 

Sist endra 07.11.2016
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering