Kommunestyret: send inn interpellasjon

(pkt. 18 i Reglement for arbeidet i Haram kommunestyre)


Kvart medlem kan kome med førespurnad til ordføraren i form av interpellasjon. Interpellasjonen må vere ordføraren i hende seinast måndag veka før kommunestyremøtet skal vere (10 dagar).

Interpellasjonen skal sendast medlemmane saman med saklista og saksdokumenta.

Ordføraren svarar på interpellsjonen etter at sakene på saklista er ferdighandsama, og kommunestyret kan vedta at det skal avsetjast ei nærare fastsett tid til å debattere interpellasjonen.

 
* til forskjell frå grunngjevne spørsmål kan medlemane ta del i debatten

 

Send inn interpellasjon til ordføraren i kommunestyret


 

 

 

Sist endra 07.11.2016
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering