Kommunereform

Alle kommunar i landet kommuner vart hausten 2014 invitert til å starte prosessar for å avklare om det er aktuelt å slå seg samen med nabokommunar.
 
Kommunane Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog gjorde vedtak om å slå seg saman i juni 2016. Haram valde då å fortsette som eiga kommune.
Det vart seinare varsla at Stortinget vil gjere vedtak om tvangssamanslåing, endeleg avgjerd skjer i Stortinget 8. juni 2017. Kommunestyret har difor vedteke at også Haram skal ta del i forhandlingane om nye Ålesund kommune, og har valt ei styringsgruppe som representerer Haram i arbeidet.

► Haram og kommunereform

Her vil du finne informasjon om prosessane i kommunereformen som gjeld Haram kommune

► nyealesund.no

Ved å klikke deg inn på nettportalen nyealesund.no vil du kunne følgje med på kva som skjer med / under etableringa av nye Ålesund kommune. 

 

Sist endra 26.04.2017