Styrevervregisteret - kven har kva styreverv?

For å styrkje kommunesektoren sitt omdøme, er det viktig å skape openheit om kva for roller enkeltpersonar i kommunen, fylkeskommunen eller kommunale selskap har. 

I styrevervregisteret kan du sjå kva roller tilsette og folkevalde i Haram kommune har som styreleiar, styremedlem, oppdragstakar og innehavar av andre næringsinteresser
 

 

Trykk her for å gå til styrevervregisteret - Haram kommune

Kvifor eit styrevervregister?

Bakgrunnen for registeret er at kommunar, fylkeskommunar og kommunalt eigde selskap er avhengig av at innbyggjarane har tillit til at mynde og produksjon vert ivaretatt best mogleg. Det er viktig å ​​skape openheit om kva roller enkeltpersonar har i form av verv og økonomiske interesser. 

 

Sist endra 03.01.2017

Kontaktpersonar

Elin Moen

Leiar for forvaltning / politisk sekretær
Telefon : 958 26 272
E-post : Send e-post