• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søk om midlar frå Haram Ungdomsråd - Prosjekt som skapar godt miljø og trivsel for ungdom

Mål
Formålet med midlane er å fremje trivselen hjå ungdom i Haram både lokalt og kommunalt.
 
Kva kan ein få støtte til?
Ein kan søke støtte til prosjekt som skapar godt miljø og trivsel for ungdom i Haram. Dette er til dømes konsertar, idrettsaktivitetar og liknande.

Kriterium for tilskot
Tiltaket må komme ungdom i Haram til gode. Gruppa eller organisasjonen må minst ha ein ansvarleg vaksen som kontaktperson. Denne må vere over 18 år.

Det er kontaktpersonen som har ansvar for at støtta vert brukt slik den er tiltenkt.
Alle arrangement med støtte frå Haram Ungdomsråd må vere rusfi'ie, og ha fleire myndige personar tilstades som skal ta ansvar for sikkerheita. Ein må kunne vise budsjett for søknad om tilskot, og rekneskap etter bruk av midlar. Dette må gjerast av ein ansvarleg vaksen.

Krav til søknaden
Alle søknadar skal sendast inn elektronisk

Søknaden skal innehalde:

 • Fullstendige opplysningar om kontaktperson for gruppa eller organisasjonen.
 • Konkret omtale av prosjektet eller investeringa. Ved vaksenstyrte prosjekter må barne- og
  ungdomsmedverking synliggjerast.
 • Fullstendig budsjett, der alle utgifter og inntekter, i tillegg til inntekter frå andre kjelder, er spesifisert.
 • Prosjektskildring med mål, aktivitetar og ønska resultat, samt tidsplan for gjennomføringa av prosjektet

Søknadsfrist
Det er årleg to søknadsfristar; 1. mai og 1. desember. Midlar frå Ungdomsrådet i Haram må brukast innan tre månader etter tildeling, dersom det ikkje har vorte søkt om utsetting.

Klage på utdeling av midlar
Ungdomsrådet føreheld seg retten til å gjere om vedtak om fordelinga av midlar. Kommunestyret kan, dersom dei meiner ungdomsrådet handlar i strid med reglementet for utdeling av midlar, klage vedtak gjort av ungdomsrådet til ny behandling av rådet ein gong til.

Krav til rapportering
Søkar forpliktar seg til å returnere ein beskrivande sluttrapport saman med rekneskap. Rapport og rekneskap skal vere underskriven av to personar i gruppa; til dømes økonomiansvarleg og prosjektansvarleg. Ubrukte midlar skal returnerast til Haram Ungdomsråd. Haram Ungdomsråd vil besøke enkelte prosjekt etter nærare avtale. Kommunestyret har rett til å kontrollere at tilskota er brukt etter føresetnadane.

Krav om tilbakebetaling
Ved mislighald av midlar, dersom midlar er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Haram Ungdomsråd krevje tilskot tilbake frå søkar.
Midlar som ikkje er brukt, eller som ikkje er brukt slik det vart avtalt, skal betalast tilbake.

*
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.
Vent...

Loader

Skjemaeier: Haram kommune | Brukerstøtte telefon 70 20 75 00 | Brukerstøtte epost: servicetorget@haram.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.