Informasjon om innlogging

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til tidlegare innsendte skjema, må du logge deg inn via ID-porten. 

 

Logg inn

Vær venleg å logg inn for å gå vidare